Käsitteet
Estimointi


Otantatutkimuksessa tutkitaan vain pieni osa tutkimuksen kohdejoukosta, mutta siitä huolimatta otoksenkin perusteella voidaan tilastotieteellisiä menetelmiä hyväksikäyttäen estimoida eli arvioida aineiston tunnuslukuja (keskiarvoja, suhdelukuja, kokonaismääriä jne.) - tiettyjen virhemarginaalien rajoissa.


Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa