Begrepp
Filmcentrum


Ett regionalt filmcentrum är ett centrum vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för filmkonsten inom sitt område. Verksamheten är icke-kommersiell till sin karaktär, även om uppvisningar, utbildningsverksamhet o.d. också förekommer på kommersiell basis. Filmcentrumen finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Suomen elokuvasäätiö

Jaa