Käsitteet
Ehdoton vankeus


Ehdottomalla vankeudella tarkoitetaan vankilassa kärsittävää tuomiota.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa