Käsitteet
Avainkategoria


Kansallisessa inventaariossa priorisoitava kategoria, koska sillä on huomattava vaikutus maan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin joko päästöjen määrän, kehityksen tai molempien vuoksi.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa