Käsitteet
ARA - vuokra-asunto


Vuokra määräytyy aravarajoituslain ja korkotukilain säädösten mukaisesti. Asuntojen
vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Korkotuella rakennetut asunnot luetaan vuokratilastossa ARA-asuntoihin.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa