Käsitteet
Ainevirtatilinpito


ks. MateriaalivirtatilinpitoMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa