XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Monitoimipaikkaisille yrityksille ja yhteisöille tiedustelu lähetetään marraskuussa. Yritykset vastaavat tiedusteluun internetissä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään osalle monitoimipaikkaisista yrityksistä. Vuosittain tiedustelun piirissä on noin 2 000 yritystä tai yhteisöä.

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liikevaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet. Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.

Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä ja henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva