XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Logga in på den elektroniska blanketten

Enkäten besvaras på en webblankett med de användaridentifikationer som finns i följebrevet.

Logga in - Enkät om arbetsställestruktur och personal

Följebrev

Enkät om arbetsställestruktur och personal (pdf)

Anvisningar

Anvisning för ifyllande av den elektroniska blanketten (pdf)
 

Återrapportering

Återrapport med uppgifter ur föregående års statistik (pdf)