XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tilastot

Työeläkelaitosten kuukausitiedonkeruun tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilastojen sekä budjettikehysdirektiivin vaatimusten täyttämiseen. Tiedot sisältyvät erityisesti seuraaviin tilastoihin, joissa ne vaikuttavat sektoriluokituksen näkökulmasta muun muassa julkisyhteisöihin kuuluvalla työeläkelaitokset -sektorilla (S.13141) sekä toimialaluokituksen näkökulmasta erityisesti pakollinen sosiaalivakuutustoiminta (843) -toimialalla. Lisäksi valtiovarainministeriö julkaisee julkisen talouden tiedot kuukausittain verkkosivuillaan ja julkistusten tietoja löytyy myös Eurostatin sivuilta.

Missä tuloksia on saatavilla?

Tuloksia on saatavilla tilastojen kotisivuilta. Tilastojen julkistusajankohdat löytyvät kunkin myös kotisivulta, linkit alla.

Mihin syntyviä tilastoja käytetään yhteiskunnassa? 

Mainittuja tilastoja käytetään Suomen kansantalouden eri sektoreiden tilan ja kehityksen seurantaan. Kansantalouden tilinpito tuottaa useita tärkeitä taloudellisia indikaattoreita. Bruttokansantuote (BKT) on eniten käytetty mittari mitattaessa talouden kokoa, kun taas BKT:tä henkeä kohti käytetään elintasojen vertaamiseksi. Muita indikaattoreita ovat muun muassa talouden tuotanto, tuonti ja vienti, kotimainen kulutus ja kotimaiset investoinnit (yksityinen ja julkinen).