XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten tiedonantajiin otetaan yhteyttä?

Tiedonantajille lähetetään kuukausittain sähköpostitse ilmoitus tiedonkeruun avautumisesta ja linkki tiedonkeruulomakkeelle kirjautumiseen. Tiedonkeruulomakkeille pääsee kirjautumaan myös tämän sivun oikean ylälaidan vihreästä nuolesta Siirry vastaamaan.

Mistä saan tunnukset vastauslomakkeelle kirjautumiseen?

Tunnuksia voi pyytää Tilastokeskuksesta sähköpostiosoitteella maksutase@tilastokeskus.fi.

Mistä löytyy ohjeistusta lomakkeen sisällöstä?

Lomakkeen sisältöön liittyvää ohjeistusta löytyy tämän sivuston kohdasta ”Käsitteet ja määritelmät”.

Saatekirje

Työeläkelaitosten tiedonkeruu (pdf)