Haastattelijamme

Ammattitaitoiset haastattelijamme

Tilastokeskuksessa on noin 200 tilastohaastattelijaa, jotka tekevät sekä puhelinhaastatteluja että kasvokkain tehtäviä käyntihaastatteluja. Suurin osa tilastohaastattelijoista on sijoittunut tasaisesti eri puolille Suomea. Lisäksi Helsingin päätoimipaikassamme on noin 40 hengen puhelinhaastattelukeskus.

Haastattelijamme ovat tehtäväänsä koulutettuja, kokeneita työntekijöitä. Jo monivaiheisessa työhönotossa kiinnitämme erityistä huomiota työnhakijoiden vuorovaikutustaitoihin, asiakaspalveluun sekä kykyyn tehdä vaativaa haastattelutyötä. Uudet haastattelijat saavat perusteellisen valmennuksen työhönsä. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestetään säännöllisesti lisävalmennusta sekä tutkimuskohtaista koulutusta.

Haastattelijoiden työtä seurataan jatkuvasti ja systemaattisesti. Näin voimme taata, että haastattelijoiden työ ja kerätyt tiedot ovat laadukkaita. Haastattelijat, kuten muutkin Tilastokeskuksen työntekijät, allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen koko toiminnan perusedellytys.

Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Tilastokeskus tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Emme tee kaupallisia tutkimuksia emmekä puoluekannatusmittauksia.

Mistä tiedän, että haastattelija on Tilastokeskuksesta?

Tilastokeskus kertoo vastaajille etukäteen tutkimuksesta – kirjeitse tai sähköpostitse. Tilastokeskuksen haastattelija esittäytyy aina ottaessaan yhteyttä. Kasvokkain tehtävissä käyntihaastatteluissa haastattelijalla on mukanaan kuvallinen henkilökortti. Saamastasi kirjeestä tai sähköpostista löytyvät myös tutkimukseen liittyvät yhteystiedot.

Voit halutessasi varmistaa asian soittamalla Tilastokeskuksen haastattelupalvelut-yksikköön:

 1. Käynti- ja puhelinhaastattelut (pääkaupunkiseutu):
  suunnittelija Leena Furuholm, puhelin 029 551 3569
 2. Käynti- ja puhelinhaastattelut (Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta):
  suunnittelija Pirkko Koivunen, puhelin 029 551  2522
 3. Käynti- ja puhelinhaastattelut (Päijät-Häme ja Itä-Suomi):
  suunnittelija Kirsi Vornanen, puhelin 029 551 2525
 4. Käynti- ja puhelinhaastattelut (Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi):
  suunnittelija Kirsi Hafeez, puhelin 029 551 3301
 5. Käynti- ja puhelinhaastattelut (Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo):
  suunnittelija Tytti Valmari, puhelin 029 551 3474
 6. Puhelinhaastattelut:
  puhelinhaastattelukeskus, päivystys, puhelin 029 551 2777