Julkaistu: 26.5.2014

Erolasten arki ei välity tilastoihin

  1. Tilastoinnissa yksilö voi kuulua vain yhteen kotitalouteen
  2. Lapset liikkuvat enemmän, raha vähemmän
  3. Kysymyksiä toimeentulon tilastoinnin näkökulmasta
  4. Tutkimusta tarvitaan
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Broberg, Mari & Hakovirta, Mia 2005. Lapsen ja etävanhemman tapaaminen yksinhuoltaja- ja uusperheissä – lähivanhemman näkökulma. Janus vol 13 (2).

Kartovaara, Leena 2007. Lasten muualla asuvat vanhemmat. Suomalainen lapsi 2007. Tilastokeskus.

Pohjanpää, Kirsti 2013a. Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin. Hyvinvointikatsaus 3/2013.

Pohjanpää, Kirsti 2013b. Sateenkaariperheen työläs matka tilastoperheeksi. Hyvinvointikatsaus 3/2013.

THL 2013. Lapsen elatus ja huolto 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/108527/Tr16_13.pdf?sequence=4.

Tilastokeskus 2012. Perhetilaston taulukot. http://tilastokeskus.fi/til/perh/tau.html.

Tilastokeskus(a). Perheet. Käsitteet ja määritelmät. http://tilastokeskus.fi/til/perh/kas.html.

Tilastokeskus(b). Tulonjakotilasto. Käsitteet ja määritelmät. http://tilastokeskus.fi/til/tjt/kas.html.

Toulemon, Laurent & Pennec, Sophie 2008. Two-home family situations of children and adults in Frnace and Australia: observation and consequences for describing family patterns. Paper presented at the Population Association of America 2008 Annual Meeting. New Orleans 17–19 April 2008.

UNECE 2011. Measurement of emerging forms of families and households. United Nations Economic Commission for Europe. New York and Geneva 2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014