Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot

  1. Kuinka työn teon muotoja luokitellaan?
  2. Työmarkkinoiden koko kuva
  3. Suhteellinen lisäys suurinta marginaaliryhmissä
  4. Jatkuva kokoaikatyö on pitänyt pintansa
  5. Tilastoinnin kehitys jatkuu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suhteellinen lisäys suurinta marginaaliryhmissä

Vertailu osoittaa, että kaiken kaikkiaan työllisten 15–64-vuotiaiden määrä on kasvanut vuosina 2000–2010 lähes 100 000 hengellä (taulukko 1). Yksittäisten ryhmien tarkastelussa silmiin pistävää on maatalousyrittäjien lukumäärän samanaikainen romahtaminen lähes 30 000 hengellä. Myös kokoaikaista määräaikaista palkkatyötä tekeviä sekä palkatta työskenteleviä avustavia perheenjäseniä oli vuonna 2010 vähemmän kuin vuonna 2000.

Taulukko 1.

15–64-vuotiaiden työllisten työnteon muodot vuosina 2000 ja 2010. Lukumäärä ja osuus työllisistä.

  2000 2010 2000  2010
% %
Jatkuva kokoaikainen palkkatyö 1 516 400 1 576 300 65,4 65,4
Määräaikainen kokoaikainen palkkatyö 254 100 241 600 10,9 10,0
Jatkuva osa-aikainen palkkatyö 162 900 201 300 7,0 8,4
Määräaikainen osa-aikainen palkkatyö 74 200 80 700 3,2 3,3
Muu (palkkatyö) 4 900 5 800 0,2 0,2
Maa-, metsä- tai kalatalousyrittäjät 87 500 61 200 3,8 2,5
Muiden alojen työnantajayrittäjät 86 500 90 300 3,7 3,7
Muiden alojen yksinyrittäjät 100 200 112 400 4,3 4,7
Muiden alojen ammatinharjoittajat ja freelancerit 19 900 31 000 0,9 1,3
Töissä perheenjäsenen yrityksessä tai maatilalla palkatta 11 800 9 500 0,5 0,4
 
Työlliset yhteensä 2 318 400 2 410 100 100 100

Lähde. Työvoimatutkimuksen 2000 ja 2010 aineistot. Tilastokeskus.

Muissa työn teon muodoissa työllisten määrä on kasvanut. Suhteellisesti suurin kasvu koskee ammatinharjoittajia ja freelancereita, joiden lukumäärä on kasvanut yli 50 prosentilla. Tähän ryhmään kuuluvia työllisiä oli vuonna 2010 yhteensä 31 000 eli noin 11 000 enemmän kuin vuonna 2000. Yksinyrittäjien (pl. maa-, metsä- ja kalatalous) määrä on sekin kasvanut noin 12 000 hengellä vuoden 2000 noin 100 000 hengestä, mikä vastaa yli 10 prosentin kasvua. Yhteensä näihin kahteen ryhmään – joiden usein katsotaan toimivan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa – kuului noin 120 000 iältään 15–64-vuotiasta työllistä vuonna 2000 ja noin 143 000 vuonna 2010.

Näiden ryhmien lisäksi jatkuvaa osa-aikatyötä tekevien lukumäärä on kasvanut selvästi muun muassa opiskelijoiden lisääntyneen työssäkäynnin ja osa-aikaeläkkeen suosion vuoksi. Jatkuvassa työsuhteessa osa-aikatyötä tekeviä oli lähes 40 000 eli noin neljännes enemmän vuonna 2010 kuin vuonna 2000. (Osa-aikatyön kasvusta ks. Hulkko—Pärnänen 2006.) Vaikka "muiden" palkansaajiksi luokiteltujen joukko on hyvin pieni, on sekin 10 vuoden aikana kasvanut merkittävästi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011