Kunnat kuin sadun sammakko kuumenevassa padassa

 1. Indeksitarkistukset tehtiin vajaina
 2. Kustannustenjakoa ei tarkistettu ajallaan
 3. Ei mikään pakkolaina vaan selkeä valtionosuuksien leikkaus
 4. Valtionosuuksilla korvattu menetettyjä veroja
 5. Käsitteiden sisältö muuttunut
 6. Korvaaminen ei ole vahvistamista
 7. Puhutaan eri asiasta
 8. Kunnat velkaantuneet
 9. Hallitus auttaa eräin toimin
 10. Valtio voisi palauttaa osan kunnilta ottamansa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valtio voisi palauttaa osan kunnilta ottamansa

Ennen lamaakin olen todennut toistuvasti, että kuntien kassoista puuttuu paljon valtion rahaa. Tässä yhteenvedossa on hahmoteltu sitä, miten paljon valtio on toimillaan heikentänyt kuntien tulopohjaa.

Seuraavassa on karkea hahmotelma kuntien menetyksistä 2000-luvulla:

Pysyvä kuntien tulopohjan heikennys

 • Vajaat indeksitarkistukset 378 miljoonaa euroa
 • Veronkevennykset yli 800 miljoonaa euroa

Tilapäinen valtionosuuksien leikkaus

 • Kustannustenjaon tarkistuksen kompensaation yhteydessä yli 800 miljoonaa euroa

Menetysten kertaantuminen

 • Vajaista indeksitarkistuksista yli 1,6 miljardia euroa
 • Veronkevennyksistä yli 4 miljardia euroa

Edellä olevassa karkeassa yhteenvedossa ei ole mukana esimerkiksi kunnille uusista tehtävistä aiheutuneita lisäkustannuksia. Valtiohan osallistuu niiden rahoitukseen vain kolmasosalla.

Valtiosihteeri Raimo Sailas on todennut, että kuntien talous on pidettävä sopivan kireänä (HS 12.10.2000). Alun metaforaa käyttäen kuntapataa on pidettävä kuumana.

Kärjistäen voidaan todeta kuntatalouden olleen valtiontalouden jakojäännös. Valtio on maksanut laman seurauksena ottamiaan velkoja, ja nyt hyvinäkin vuosina kunnat ovat velkaantuneet.

Nyt olisi tilaisuus palauttaa osa kunnille kuuluneista rahoista korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ja lisäämällä oikeasti valtionosuuksia.

 

Tausta-aineistoa:

Heikki Helin, Tapausten kulku. Valtionosuus- ja verouudistukset ja uudistussuunnitelmat 1990-2006 ja valtion toimenpiteiden vaikutus kuntien talouteen. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2008:4.

Heikki Helin, Kuntien talous pysynyt valtion jatkuvassa pyörityksessä. Verotulojen ja valtionosuuksien muutokset 1993-2008. Kuntalehti 15/2008.

Heikki Helin, Kuntatalouden suuri linja 1990-2006: Valtio siirtänyt rahoitusvastuuta kunnille. Kvartti 1/2008. http://www.hel2.fi/tietokeskus/kvartti/2008/Kvartti_1_08.pdf.

Heikki Helin Valtion ja kuntien taloussuhteet. Ei nähdä metsää puilta. Kvartti 4/2008. http://www.hel2.fi/tietokeskus/kvartti/2008/Kvartti_4_08_verkko.pdf.

Heikki Helin, Helsinki ja talouden notkahdukset. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2009:1. http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_06_Tutkkats_1_Helin.pdf.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009