Nyheter

25.3.2020 Coronasituationen: De första statistikuppgifterna gällande mars publiceras 27.3.

Merparten av Statistikcentralens anställda har övergått till distansarbete. Trots detta har produktionen av statistik avlöpt nästan helt enligt planer.

19.3.2020 Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari. Läs mera.

17.3.2020 Statistikcentralens verksamhet under coronavirusepidemin

Coronavirusepidemin medför ändringar i Statistikcentralens verksamhet. Målet är att säkerställa produktionen av de statistikgrenar som är viktigast ur samhällets synvinkel. För att försäkra oss om det kommer vi att göra ändringar i vår statistikproduktion samt i våra datainsamlingar och tjänster.

10.3.2020 Effektivare användning av datainsamlingar och data om utbildning med hjälp av ny webbplats

Webbplatsen om datainsamlingar och material som i början av året öppnades på Utbildningsstyrelsens webbsida sammanställer olika aktörers datainsamlingar om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och data som framställs på basis av dem.

28.2.2020 Skattestatistik framställs i samarbete

Statistikcentralen framställer statistik utgående från Skatteförvaltningens material för Skatteförvaltningens statistikdatabas. Med hjälp av statistiksamarbete kan man framställa detaljerade och täckande uppgifter om skatter.

25.2.2020 Vår statistikutbildning erbjuder ett mångsidigt infopaket för kommuner

Under kursen bekantar du dig med Statistikcentralens öppna statistikdatabaser och öppna data, lär dig grunderna i självständig informationssökning samt får höra senaste statistikuppgifter om befolkningsprognosen, lönerna inom kommunsektorn och vägtrafikolyckor i ljuset av geodatamaterial. Anmäl dig till kursen.

20.2.2020 Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar under år 2020 publicera flera officiella trafikstatistikgrenar som tidigare publicerats av Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Den officiella statistikföringen av trafiken koncentreras till Statistikcentralen på beslut av Traficom, Trafikledsverket och Statistikcentralen.

12.2.2020 Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. Läs mera.

10.2.2020 Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar fr.o.m. februari publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Läs mera.

7.2.2020 Arbetskraftsundersökningen 60 år: statistikföringen av arbetskraften utvecklas i takt med att samhället förändras

Statistikföringen av arbetsmarknaden har utvecklats i takt med att samhällets informationsbehov förändrats. Statistikföringen idag försöker allt noggrannare beskriva arbetets olika former. Samtidigt producerar arbetskraftsundersökningen allt mer aktuell information om de senaste konjunktursvängningarna.

5.2.2020 Statistikpostertävlingen har startat – anmäl dig du också!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 för studerande har kört igång redan för sjunde gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig information bland ungdomar och universitetsstuderande samt att främja deras förmåga att läsa och använda statistik kritiskt.

31.1.2020 Lösningar söks för att avveckla kön inom forskartjänster

Ansökningarna för tillstånd att använda skräddarsydda material inom Statistikcentralens forskartjänster har hopat sig. Därför strävar Statistikcentralen för närvarande att effektivera behandlingen av ansökningar och skaffa tilläggsresurser för att avveckla köerna. 

24.1.2020 I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Avbrottet i publiceringen av uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder fortsätter tillsvidare. På grund av datasystemändringar vid Skatteförvaltningen är inte materialets täckning på en tillräcklig nivå för att uppgifterna ska kunna publiceras. Läs mera

24.1.2020 Info om bostadsområden via tjänsten Paavo

Vilka postnummerområden i Finland är mer småhusdominerade än andra? Och var finns det flest personer med högre högskoleexamen? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo.

20.1.2020 Statistikcentralen anslöt sig till användarna av inkomstregistrets löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets löneuppgifter utökades betydligt i början av år 2020. Statistikcentralen kommer att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret i stor utsträckning i sin statistikproduktion.

9.1.2020 Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

Överdirektörerna bildar tillsammans med generaldirektör Marjo Bruun Statistikcentralens nya strategiska ledning som också leder förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet och organisation.

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2019