Uutisia 29.1.2014

Suomen väestöstä 5 prosenttia ulkomailla syntyneitä

Suomessa asui vuoden 2012 lopussa 285 471 ulkomailla syntynyttä, mikä oli runsaat 5 prosenttia koko väestöstä. Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät olivat entisessä Neuvostoliitossa syntyneet, 52 339, ja Virossa syntyneet, 34 984. Kolmanneksi eniten oli Ruotsissa syntyneitä, 31 601. Ulkomaan kansalaisia oli puolestaan 195 511. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012.

Vielä vuonna 2011 Ruotsissa syntyneitä oli enemmän kuin Virossa syntyneitä, mutta nyt Virossa syntyneitä on jo 3 383 enemmän. Ruotsissa syntyneiden suhteellinen osuus on pienentynyt jo pitkään: vuonna 2012 heidän osuutensa kaikista ulkomailla syntyneistä oli noin 11 prosenttia.

Suomessa vakituisesti asuvista ulkomailla syntyneistä oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa noin 43 prosenttia, kun vastaava osuus Suomessa syntyneillä oli 37 prosenttia. Tämä johtuu osaksi ulkomailla syntyneiden erilaisesta ikärakenteesta.

Ulkomailla syntyneistä yli 46 000 oli naimisissa Suomessa syntyneen kanssa. Kun näihin lisätään vielä niiden henkilöiden määrä, jotka asuivat avoliitossa, nousi ns. monikulttuuristen liittojen määrä vuonna 2012 reiluun 66 000:een. Näiden avioliittojen eronneisuus oli suurempaa kuin sellaisten avioliittojen, jossa molemmat osapuolet ovat Suomessa syntyneitä.

Muuttovoitto oli vuonna 2012 Suomessa ennätyksellisen suuri, sillä maahan tuli 17 433 henkilöä enemmän kuin täältä lähti. Nettomuutosta valtaosa muodostui EU-maissa syntyneistä muuttajista.

Tietopaketti ulkomaalaistaustaisista Suomessa

Tilastokeskuksen Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 -julkaisu sisältää tietoja ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Lisäksi siinä on selvitetty Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyyttä ja koulutusta.

Julkaisun aikasarjat ovat pääasiassa vuosilta 2003–2012, mutta mukana on myös vanhempia tietoja. Kansalaisuuden lisäksi julkaisussa tarkastellaan väestöä syntymämaan, kielen sekä syntyperän mukaan. Julkaisu on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Lähde: Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012. Tilastokeskus.
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.
Julkaisu on saatavilla myös pdf-versiona Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273