Tiedote 24.2.2011

Rakennusalalla pienyritysten kasvu kaikkia yrityksiä hitaampaa

Suomalaisten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmannella neljänneksellä 2,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Pienten rakennusyritysten liikevaihdon kehitys ei ollut yhtä suotuisaa, sillä kasvua kertyi vajaa prosentti edellisvuodesta.

Samaan aikaan kaikkien rakennusyritysten palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia ja tehtyjen henkilötyövuosien määrä putosi 1,8 prosenttia. Pienissä rakennusyrityksissä maksettiin palkkoja 5,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 heinä-syyskuussa.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2010 heinäkuussa 17 prosenttia ja elokuussa 16 prosenttia vuoden takaisesta. Syyskuussa lupakuutioiden määrä väheni 13 prosenttia vuoden 2009 syyskuuhun verrattuna. Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä kaikkiaan runsaalle kahdeksalle miljoonalle kuutiometrille. Asuinrakennuksille myönnettiin noin kolme miljoonaa lupakuutiota ja liike- ja toimistorakennuksille noin miljoona lupakuutiota.

Rakennusyritysten liikevaihdon kehitys vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä

Myös kaupan alalla suuret yritykset ovat kasvaneet tammi-kesäkuussa pieniä nopeammin. Maakunnittain tarkasteltuna rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmannella neljänneksellä Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa, Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta.

Pohjois-Pohjanmaalla myönnettiin rakennuslupia viime vuoden kolmannella neljänneksellä runsaalle puolelle miljoonalle kuutiometrille. Näistä noin yhdeksän prosenttia myönnettiin asuinkerrostaloille ja noin kuusi prosenttia liike- ja toimistorakennuksille. Päijät-Hämeessä myönnettiin noin 250 000 lupakuutiota, näistä noin 14 prosenttia asuinkerrostaloille ja runsaat kahdeksan prosenttia liike- ja toimistorakennuksille. Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa rakentamisen liikevaihto laski vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Pienten rakennusyritysten liikevaihto kehittyi tarkastelujaksolla suotuisimmin Pohjois-Karjalassa, jossa kasvua vuoden takaiseen verrattuna kertyi lähes yhdeksän prosenttia. Kymenlaaksossa yllettiin runsaan neljän prosentin kasvuun ja Varsinais-Suomessakin yli kolmen prosentin kasvuun. Kainuussa pienten rakennusyritysten liikevaihto putosi 11 prosenttia, vaikka kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi samaan aikaan vajaat kaksi prosenttia.

Pienten rakennusyritysten liikevaihto kehittyi kaikkia alan yrityksiä paremmin Pohjois-Karjalassa, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Karjalassa myönnettiin viime vuoden kolmannella neljänneksellä rakennuslupia noin 230 000 kuutiometriä, näistä runsas viisi prosenttia asuinkerrostaloille ja vajaat seitsemän prosenttia liike- ja toimistorakennuksille.

Tilastokeskuksesta tietoja pienyrityksistä ja rakennusluvista

Pienyritysten tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun viimeisimpään erityisselvitykseen. Selvityksessä pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joissa on ollut vuosina 2008–2010 korkeintaan kymmenen työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa pienyritysten suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden päätoimialoilta maksullisina toimeksiantoina. Aluetasoksi voidaan valita maakunta tai seutukunta.

Tiedot rakennusluvista ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista. Alueelliset rakennuslupatiedot on poimittu maksullisesta Altika-aluetietokannasta.

Lisätietoja pienyrityksistä: Katja Äijö 09 1734 2959 ja Tiina Herttuainen 09 1734 3619, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Lisätietoja rakennusluvista: Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu