Tiedote 18.2.2010

Taantuma syveni enää palvelualojen pienyrityksissä

Suomalaisyritysten liikevaihto jatkoi yhä laskuaan vuoden 2009 heinä-syyskuussa. Pienyritysten kehitys näytti kuitenkin jo alkuvuotta hieman valoisammalta. Ainoastaan palvelualoilla pienyritysten liikevaihto väheni heinä-syyskuussa edelleen nopeammin kuin alkuvuonna.

Pienyritysten liikevaihto supistui enää 9,8 prosenttia vuoden takaisesta, kun vielä tammi-kesäkuussa vähenemää oli 10,8 prosenttia. Sen sijaan suurempien yritysten liikevaihto väheni heinä-syyskuussa hieman alkuvuottakin nopeammin.

Suurten ja pienten yritysten maksamien palkkojen kehityksessä ei ollut merkittävää eroa. Pienyritysten maksama palkkasumma väheni heinä-syyskuussa 1,4 prosenttia, kun kaikkien yritysten palkkasumma väheni 1,3 prosenttia.

Etenkin rakennusalan pienyritykset selviytyivät heinä-syyskuussa alkuvuotta suotuisammin. Alan pienyritysten liikevaihto väheni heinä-syyskuussa enää 10,8 prosenttia vuotta aiemmasta, kun ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vähennys oli vielä 14,8 prosenttia. Toiminta elpyi hieman myös teollisuuden ja vähittäiskaupan pienyrityksissä.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tekemästä erityisselvityksestä. Siinä pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joissa on korkeintaan kymmenen työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Pienet vähittäiskaupat kovilla

Heinä-syyskuussa 2009 pienyritysten ja kaikkien yritysten välinen ero oli selkein teollisuudessa: teollisuustoimialojen liikevaihto romahti noin 27,5 prosenttia vuoden takaisesta, mutta pienten teollisuusyritysten liikevaihto laski noin 16 prosenttia. Rakentamisen liikevaihto supistui noin 13,8 prosenttia, kun taas alan pienyrityksissä lasku oli kolme prosenttiyksikköä maltillisempi. Palvelualojen pienyritysten liikevaihto hiipui noin 8 prosenttia.

Vähittäiskauppa oli ainoa toimiala, jolla pienyritysten liikevaihto laski nopeammin kuin toimialan kaikilla yrityksillä. Vähittäiskaupan liikevaihto pieneni noin 2 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta toimialan pienyritysten liikevaihto supistui lähes 8 prosenttia.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys vuoden 2009 heinä-syyskuussa verrattuna kaikkiin yrityksiin

Pienyritysten liikevaihto laski eniten Kymenlaaksossa

Pienyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 heinä-syyskuussa varsin tasaisesti kaikissa maakunnissa, mutta vähemmän kuin suurempien yritysten liikevaihto. Eniten pienyritysten liikevaihto laski Kymenlaaksossa (-13,2%), Etelä-Karjalassa (-13%) ja Päijät-Hämeessä (-12%).

Itä-Uudellamaalla pienyritykset kehittyivät hyvin eri tavalla kuin suuremmat yritykset. Maakunnan pienyritysten liikevaihto väheni noin 11 prosenttia, kun suurempien yritysten liikevaihto väheni yli kolme kertaa enemmän. Sen sijaan Pohjanmaan maakunnassa pienyritykset kehittyivät varsin samaan tahtiin suurempien yritysten kanssa.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys maakunnissa vuoden 2009 heinä-syyskuussa

Kymenlaakson pienyritykset jäivät heinä-syyskuussa koko maan pienyritysten kehityksestä muilla päätoimialoilla paitsi teollisuudessa. Alan pienyritysten liikevaihto putosi 11 prosenttia vuoden takaisesta, kun koko maassa vähennystä oli vielä viisi prosenttiyksikköä enemmän. Palvelualojen ja rakentamisen pienyritysten liikevaihto väheni maakunnassa kummallakin toimialalla noin 13 prosenttia. Vähiten liikevaihto supistui vähittäiskaupan pienyrityksissä, 8,5 prosenttia.

Keski-Pohjanmaalla puolestaan pienyritykset pärjäsivät koko maata paremmin kaikilla päätoimialoilla. Erityisesti pienet teollisuus- ja rakennusyritykset pärjäsivät maakunnassa koko maata selvästi paremmin.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja pienyrityksistä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun viimeisimpään erityisselvitykseen. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa pienyritysten suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta maksullisina toimeksiantoina. Aluetasoksi voidaan valita maakunta tai seutukunta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja pienyrityksistä: Satu Elho (09) 1734 2966 ja Ville Koskinen (09) 1734 2665 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu