Taloustilastojen kehittämisseminaari -
kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa

Torstaina 19.4.2007, Tilastokeskus, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Tilastokeskus järjesti taloustilastojen kehittämisseminaarin, jossa käsiteltiin taloustilastojen kehittämistarpeita tiedonkäyttäjien tarpeiden pohjalta. Seminaarin alustukset koskivat EU-politiikan, finanssi- ja tulopolitiikan, taloustutkimuksen, aluekehityksen ja kansainvälistymisen vaatimuksia tilastojen kehittämiseen. Seminaari liittyy taloustilastojen kehittämisstrategian laatimiseen.

Taloustilastot kohtaavat entistä enemmän haasteita toimintaympäristön monimutkaistuessa mm. kansainvälistymisen myötä sekä tietotarpeiden lisääntyessä ja muuttuessa. Tarvitaan arviointia siitä, mihin uusiin tietotarpeisiin tulisi vastata ja miten taloustilastoja tulisi kehittää. Taloustilastostrategian laadintaa varten analysoidaan Tilastokeskuksen taloustilastojen vahvuuksia ja heikkouksia, taloustilastojen käyttäjien näkemyksiä sekä toimintaympäristön haasteita.

Ohjelma ja esitykset:

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tilastotuotannon ylijohtaja Ilkka Hyppönen

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anu Alanko, Tilastokeskus, p. (09) 1734 2589


Päivitetty 20.4.2007