Suomi ennen ja nyt

Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniin mahtuu useita yhteiskunnallisia, taloudellisia, tieteellisiä ja teknologisia murroksia. Ne näkyvät selvästi myös tilastoissa – tilastot ovat yhteiskunnan kuva.

Tilastokeskus julkaisee juhlavuoden 2017 aikana poimintoja siitä, millaiseksi Suomen kehitys ja nykytila piirtyvät tilastojen valossa.

Suomi lukuina – perustiedot Suomesta

Suomi lukuina on tiivis tietopaketti keskeisistä Suomen tilastotiedoista. Siitä löytyvät esimerkiksi perustiedot Suomen väestöstä, asumista, hinnoista ja koulutuksesta.

Kokonaisuus on käytettävissä myös verkkopalvelussamme. Tiedot ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Suomen tilastollinen vuosikirja – tilastotiiliskivi Suomen tilastollinen vuosikirja

Suomen tilastollinen vuosikirja on kattava tietoteos, johon on koottu Suomen keskeisimmät tilastotiedot. Vuosikirjassa yhdistyvät pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä ja uusin tieto.

Koko vuosikirja on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkopalveluna sekä kolmikielisenä kirjana, joka on julkaistu myös pdf-tiedostona. Tilastollisia vuosikirjoja on julkaistu vuodesta 1879.

 

Tuoreinta tietoa Suomesta

Tilastokeskus tekee ja julkistaa tilastoja vuoden ympäri. Julkistamispäivät sovitaan etukäteen, ja ne kerrotaan julkistamiskalenterissa. Julkistuksessa on mukana tilastolukujen lisäksi asiantuntijoiden kirjoittama analyysi keskeisistä havainnoista.

Asiantuntijamme kirjoittavat ajankohtaisista ilmiöistä tilastoihin pohjautuvia tekstejä myös Tieto&trendit-lehden blogiin.

Joko tunnet tilastosuomalaiset?

Tilastoja tarkastelemalla voidaan hahmotella, millainen keskivertosuomalainen on eri aikoina ollut, kuinka pitkään hän on elänyt ja miten hän on asunut.

Tilastosuomalaiset-animaatioissa esittelemme tilastosuomalaiset

Kuinka elämämme on reilussa sadassa vuodessa muuttunut?

Suomalaisten naisten ja miesten asemasta ja sen kehittymisestä yhteiskunnan eri osa-alueilla on tietoa julkaisussa Naiset ja miehet Suomessa 2016.

Suomen tilastojen historia Tilastokoulussa

Suomen itsenäistyessä Tilastokeskus oli toiminut jo runsaan viidenkymmenen vuoden ajan. Se, mitä tilastoja on saatavana eri vuosilta ja vuosikymmeniltä, on sidoksissa tilastotoimen ja myös Suomen yhteiskunnan historiaan. Esimerkiksi vuosiksi 1939–1940 suunniteltu väestölaskenta peruuntui talvisodan takia, ja niinpä ensimmäinen kattava väestölaskenta suomalaisista on tehty vasta vuonna 1950.

Tilastokoulun Suomen tilastojen historia -verkkokurssilla voit tutustua tilastoinnin historiaan ja vanhoihin tilastolähteisiin.

Vanhat tilastot

Vanhoja tilastojulkaisuja vuodesta 1866 alkaen on digitoitu pdf-tiedostoiksi, jotka ovat vapaasti käytettävissä Doria-julkaisuarkistossa. Doriassa ovat esimerkiksi Suomen tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1879–2014.

Itsenäistymisvuoden 1917 tilastotietoja löydät seuraavista vuosikirjoista:

Suomen tilastollinen vuosikirja 1917

Suomen tilastollinen vuosikirja 1918

Suomen tilastollinen vuosikirja 1919

Jaa