Utmaning till unga att delta i en internationell statistiktävling

De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell tävling om statistikpostrar. Syftet med tävlingen, som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet, är dels att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik, dels att använda statistik i olika vardagliga situationer.

Tävlingen anordnas för andra gången och allmänt tema är nu lantbruk. Eleverna arbetar i grupp och gör en poster (en vetenskaplig affisch) där man använder sig av statistik.

Finlands bästa posters går vidare till den internationella finalen

Tävlingen har två klasser: högstadier och gymnasier. I alla deltagande skolor väljs den bästa postern i vardera klassen till den nationella tävlingen våren 2013. De bästa nationella bidragen går vidare till den internationella finalen. Förra gången deltog 4 891 elever från 30 olika länder i den internationella tävlingen.

Eleverna deltar i tävlingen under lärarledning. Tävlingsspråket är engelska eller landets eget språk. Det kostar inget att delta.

De finländska deltagarna klarade sig utmärkt i den förra tävlingen

Den förra postertävlingen arrangerades 2010–2011. Då klarade sig de finländska ungdomarna utmärkt: Leevi Leppäjärvi, Janne Mustaniemi och Iidaliina Uusitalo från Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi vann klassen för gymnasier och Mikko Chan och Miko Pusztai från Peltolan koulu i Vanda fick ett hedersomnämnade i klassen för högstadier.

Tävlingen arrangeras inom ISLP-projektet (International Statistical Literacy Project) av IASE (International Association of Statistical Education), som verkar inom Internationella Statistiska Institutet (ISI). IASE har som syfte att främja statistikundervisning samt läsning och användning av statistik. I Finland arrangeras tävlingen av Statistikcentralen, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL r.f. och Statistiska Samfundet i Finland r.f.

Tävlingens olika skeden

  1. Eleverna anmäler sig under ledning av sin lärare till ISLP-projektet via internet. Anmälan startar 3.9.2012.
  2. De vinnande bidragen sänds till Minna Leinonen, landskoordinator för Finland, före 1.3.2013 (en poster per serie från respektive skola).
  3. Den nationella finalen anordnas våren 2013.
  4. Den internationella finalen anordnas sommaren 2013.
  5. Vinnarna tillkännages i augusti 2013 i Hongkong i samband med världskongressen inom statistikbranschen.

Mera information om tävlingen

Förfrågningar:
utvecklingschef Reija Helenius tfn 09 1734 3677, ISLP-projektets projektarbetare Minka Rissanen tfn 09 1734 3501 (till 21.9.2012) eller ISLP-projektets landskoordinator för Finland Minna Leinonen tfn (09) 1734 2928, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

 


Senast uppdaterad 3.9.2012

Dela