Kieltolakiäänestyksestä 80 vuotta

Kieltolaista järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys 29.–30.12.1931. Yli 70 prosenttia äänestäneistä kannatti kieltolain kumoamista. Äänestyslipussa oli kolme vaihtoehtoa, kieltolain kumoaminen, lain jatkaminen entisellään tai sen muuttaminen niin, että sallittaisiin pelkästään mietojen juomien valmistus, myynti ja maahantuonti.

Kieltolain jatkamisen kannalla oli 28 prosenttia äänestäneistä, ja mietojen juomien sallimista kannatti vain 1,4 prosenttia. Kieltolain kumoamisen kannalla olivat erityisesti miehet ja kaupunkilaiset.

Äänestysaktiivisuus oli heikonlainen, vain 44,4 prosenttia äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Tämän tilastontekijät olettivat johtuvan samana vuonna toteutettujen presidentin valitsijamiesvaalien aiheuttamasta vaaliväsymyksestä. Osasyynä saattoi olla myös se, että kansanäänestyksestä säädetyn lain ja äänestysajankohdan väliin jäi niin vähän aikaa "vaaliagitaatiolle".

Tilasto kieltolakiäänestyksestä on luettavissa Kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria-palvelussa. Tilastokeskus on julkaissut Doriassa vanhoja vaali- ja väestötilastoja sekä tilastollisia vuosikirjoja.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Tiina Tuomaala (09) 1734 2226, Tilastokeskus


Päivitetty 28.12.2011