Syksyn suhdannenäkymät kohtalaiset

Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan yleinen suhdannetilanne oli vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kohtalainen, vaikka epävarmuus markkinoilla onkin lisääntynyt. Tämänhetkistä suhdannetilannetta pidetään tavanomaista vaikeampana ja näkymiä epävarmoina. Kasvun odotetaan kuitenkin edelleen jatkuvan, joskin aikaisempaa hitaampana.

Teollisuuden tuotanto kääntyi laskuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös kausitasoitettu tuotanto väheni toisesta neljänneksestä. Liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä edelleen, kasvu tosin hidastui jo toisena peräkkäisenä neljänneksenä.

Rakentamisen suhdannekehityksen odotuksia painaa alas tuleva talvikausi. Rakentamisaktiviteetin heikkenemisen voi havaita rakennuslupien ja aloitettujen rakennusten määrän kausivaihteluna. Rakentamisen tuotanto jatkui vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kokonaisuudessaan myönteisenä, joskin liikevaihdon kasvuvauhti hidastui edelliseltä neljännekseltä.

Kaupan suhdannekuva pysyi kolmannella neljänneksellä vakaana talouden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Liikevaihdon kehitys jatkui heinä-syyskuussa suotuisana, mutta kasvun odotetaan hidastuvan talven aikana.

Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kesän jälkeen. Kaikki palvelualojen päätoimialat kasvattivat liikevaihtoaan viime vuodesta. Työllisyystilanne heikkeni kuitenkin palvelualoilla selvästi syksyllä. Huono työllisyyskehitys onkin heikentänyt näkymiä useilla palvelutoimialoilla.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot käyvät ilmi toimialakatsauksista, jotka käsittelevät vuoden 2011 kolmannen neljänneksen suhdannetilannetta.

Katsauksia julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Katsaukset ovat maksuttomia ja ne ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Rakentamisen toimialakatsaus, Jan Moilanen (09) 1734 2723

Teollisuuden toimialakatsaus, Eetu Toivanen (09) 1734 3331

Palvelujen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Kaupan toimialakatsaus, Jarkko Niemistö (09) 1734 2951

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.12.2011