Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt

Ikääntyneiden, 55−74-vuotiaiden yrittäjien määrä on voimakkaassa kasvussa, kirjoittaa tutkija Noora Järnefelt Hyvinvointikatsaus-lehdessä. Taustalla vaikuttaa väestön ikärakenteen muutos ja ikääntyneiden lisääntynyt työssäkäynti. Samalla yrittäjien osuus ikääntyneestä väestöstä on kasvanut, ja erityisesti eläkkeellä olevien sivutoiminen yrittäjyys on yleistymässä.

Yrittäjien määrä on ollut pitkään laskusuunnassa, mutta vuodesta 2005 lähtien se on kasvanut. Käänne johtuu lähes yksinomaan siitä, että ikääntyneiden eli 55−74-vuotiaiden yrittäjien määrä on kasvanut reippaasti. 2000-luvun aikana ikääntyneiden yrittäjien määrä on kasvanut 60 000:sta noin 100 000:een. Sen sijaan keski-ikäisten, 30−54-vuotiaiden yrittäjien määrä on pysytellyt 2000-luvulla melko vakaana. Nuorten yrittäjien määrä on hienoisesti kasvanut, mutta on silti pieni. Nykyisin joka kolmas yrittäjä on 55-vuotias tai vanhempi.

Yrittäjien määrä ikäryhmittäin vuosina 1990−2010

Suhteellisesti eniten on kasvanut 63 vuotta täyttäneiden vanhuuseläkeläisten sivutoiminen yrittäjyys. Toistaiseksi sivutoimisia eläkeläisyrittäjiä on melko vähän. Selvä kasvusuunta viittaa kuitenkin siihen, että suotuisassa taloudellisessa suhdanteessa eläkkeellä olevien yrittäjyys voi lisätä ikääntyneiden aktiivista osallistumista työelämään.

Toiminimellä ja freelancereinä itsensä työllistävien määrä pieni, mutta kasvanut suhteellisesti eniten

Työnteon moninaistuvat muodot ovat herättäneet viime aikoina julkista keskustelua. Epäselvyyttä on esiintynyt kuitenkin siitä, kuinka hyvin tilastot tavoittavat erilaisia itsensä työllistämisen muotoja. Tutkija Anna Pärnäsen ja erikoistutkija Hanna Sutelan artikkelissa julkaistaan nyt uusia tietoja yksinyrittäjien sekä toiminimellä tai freelancereina työskentelevien määrästä.

Vuonna 2010 Suomessa oli 15–64-vuotiaita yksinyrittäjiä 112 000 (pl. maa-, metsä- ja kalatalous) ja toiminimellä tai freelancerina työskenteleviä noin 31 000. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 ammatinharjoittajien ja freelancereiden lukumäärä on kasvanut yli 50 prosenttia ja yksinyrittäjien määrä 10 prosenttia. Yhteensä näihin ryhmiin kuului vuonna 2000 noin 120 000 ja vuonna 2010 noin 143 000 iältään 15–64-vuotiasta työllistä, mikä vastaa noin kuutta prosenttia kaikista työllisistä.

Niin sanotuissa normaalityösuhteissa työskentelevien osuus työllisistä ei ole kuitenkaan vähentynyt kymmenessä vuodessa, vaan noin kaksi kolmasosaa 15–64-vuotiaista työllisistä työskenteli jatkuvassa kokoaikaisessa palkkatyössä sekä vuonna 2000 että 2010. Työllisten määrä ylipäänsä on sen sijaan kasvanut noin 100 000 hengellä 2000-luvun aikana.

Artikkelissa tarkastellaan työmarkkinoiden rakennetta kokonaisuudessaan ja sen muutosta vuosina 2000 ja 2010 sekä selvitetään, millaista tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon jäävistä itsensä työllistämisen muodoista.

Teemana yrittäjyys

Uusimman Hyvinvointikatsauksen 4/2011 teemana on yrittäjyys. Lehdessä käsitellään muun muassa yksinyrittäjien hyvinvointia, yrittäjätalouksien tuloja ja maanviljelijöiden yrittäjyyttä. Numerossa tarkastellaan myös ulkomaalaistaustaisten ravintoloiden yleistymistä: pääkaupunkiseudulla jo joka neljäs ravintola on ulkomaalaistaustainen.

Artikkeleista ja niiden kirjoittajista löytyy tietoa lehdestä ja Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Lehden voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta p. 09 1734 2011 tai myynti@tilastokeskus.fi. Irtonumeroita voi ostaa Akateemisesta Kirjakaupasta.

Lisätietoja:

Päätoimittaja, tilastojohtaja Riitta Harala 09 1734 3604
Tutkija Noora Järnefelt (yliaktuaari Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523)
Erikoistutkija Hanna Sutela 09 1734 2907


Päivitetty 12.12.2011