Suomen NUTS-aluejako muuttuu ensi vuoden alussa

NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) on Euroopan tilastoviraston Eurostatin alueluokitus. 1.1.2012 alkaen tulee voimaan uusi NUTS-alueluokitus, joka tuo muutoksia myös Suomen aluejakoon.

Suomessa suurin muutos tapahtuu NUTS2-aluejaossa. Entinen Etelä-Suomi jakaantuu kahteen osaan siten, että muodostuu uusi metropolialue Helsinki-Uusimaa (FI1B), ja muu Etelä-Suomi muodostaa oman alueensa (FI1C). Lisäksi entiset Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi yhdistyvät yhdeksi alueeksi, jonka nimeksi tulee Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D). Muutosten jälkeen Manner-Suomessa (FI1) on edelleen neljä NUTS2-aluetta.

NUTS3-tasolla Suomesta vähenee yksi alue, kun Uusimaa ja Itä-Uusimaa maakuntina yhdistyivät ja muodostavat uuden NUTS3-alueen Helsinki-Uusimaa (FI1B1). NUTS2 -aluetason muutokset aiheuttavat kuitenkin koodiston ja nimistön muutoksia myös NUTS3-tasolla.

Suomen uudet NUTS-alueluokitukset nimineen ja koodeineen on viety Tilastokeskuksen luokituskantaan. Ne löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/nuts/versio.html.

Lisätietoja: Marja Tammilehto-Luode 09 1734 3244

Tietoa NUTS-alueluokituksesta Eurostatin sivuilla: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF (52 s.)


Päivitetty 22.11.2011