Liikevaihdon kasvu tasaantunut päätoimialoilla

Tilastokeskuksen julkaisemien liikevaihtokuvaajien perusteella vuosi 2011 alkoi suotuisasti kaikilla päätoimialoilla. Viimeisten kuukausien aikana liikevaihdon kasvu on kuitenkin tasaantunut. Teollisuudessa myynnin kasvu on hidastunut selvästi kuluvan vuoden aikana.

Alkuvuonna teollisuuden myynnin kasvu oli vielä suotuisaa, kunnes kesä-elokuussa kasvu tasaantui alle viiteen prosenttiin. Teollisuuden alatoimialoista kasvu oli nopeinta kemianteollisuudessa, jossa liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa yli 27 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myös kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihdon kasvu oli voimakasta, sillä myynti lisääntyi peräti 22 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa. Kasvun taustalla on etenkin korkotuetun asuinrakentamisen merkittävä lisääntyminen vuonna 2010. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa koko rakentamisen toimialan liikevaihto on kasvanut noin 10 prosenttia edellisvuodesta. Rakentamisen toimialalla koettiin suurin syöksy finanssikriisin myötä vuonna 2009 talonrakentamisessa, ja nyt vastaavasti kasvu on ollut voimakkainta juuri talonrakentamisessa. Hitainta liikevaihdon kehitys on ollut maa- ja vesirakentamisessa.

Liikevaihdon trendisarjat eri toimialoilla 2005–2011

Kaupan liikevaihto kääntyi viime vuonna kasvuun, ja kuluvan vuoden aikana kasvu on jatkunut tasaisena. Vähittäiskaupan liikevaihto lisääntyi kolmannella neljänneksellä noin 7 prosenttia vuoden takaisesta ja on ylittänyt finanssikriisiä edeltäneen tason. Tukkukauppa on kasvanut vakaasti noin 10 prosentin tahtia, mutta myynti on vielä pienempi kuin huippuvuonna 2008. Autokaupassa kasvuvauhti oli kolmannella neljänneksellä noin 14 prosenttia, mutta vauhti on hiipunut ensimmäisen neljänneksen yli 30 prosentin kasvusta.

Palvelualojen liikevaihdon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä tasaisinta. Liikevaihto on kasvanut kaikilla palvelualojen päätoimialoilla kuluvan vuoden aikana. Voimakkaimmin on lisääntynyt hallinto- ja tukipalveluiden sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yritysten liikevaihto. Hitainta kasvu on ollut muussa palvelutoiminnassa.

Tiedot ovat eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Lisätietoja:
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Anna Muurainen (09) 1734 2670
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Jarkko Niemistö (09) 1734 2951


Päivitetty 14.11.2011