Rakentamisen suhdannenäkymät vielä myönteisiä

Tilastokeskuksen julkaiseman Rakentamisen toimialakatsauksen mukaan rakentamisen suhdannekuva on säilynyt myönteisenä. Vaikka talousnäkymät ovat hieman heikentyneet viime keväästä, epävarmuuden lisääntyminen ei ehdi vaikuttaa kovin paljon tämän vuoden talouskehitykseen.

Epävarmat talousuutiset eivät ole vielä säikäyttäneet asuntorakentajia. Rakennusteollisuuden toukokuussa tekemän asuntotuotantokyselyn mukaan vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja aloitetaan tänä vuonna selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Asuntotuottajat seuraavat markkinatilannetta ja ovat varautuneet samanlaisiin nopeisiin muutoksiin kuin vuosina 2007– 2008. Tilanne on kuitenkin nyt erilainen vuoteen 2008 verrattuna. Rakennusliikkeillä ei ole tällä kertaa suurta valmiiden asuntojen varastoa, josta pitäisi ensin päästä eroon. Toisaalta puolen vuoden aikana valmistuu runsaasti uusia asuntoja, mikä voi kasvattaa valmiiden asuntojen varastoa.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat uusimmasta Rakentamisen toimialakatsauksesta, joka käsittelee huhti-kesäkuun 2011 suhdannetilannetta. Katsauksia julkaistaan rakentamisen lisäksi kaupan, palveluiden ja teollisuuden toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Katsaukset ovat maksuttomia ja ne ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Rakentamisen toimialakatsaus, Jan Moilanen (09) 1734 2723, fokus: Bo Salmén, Rakennusteollisuus RT ry

Teollisuuden toimialakatsaus, Kari Rautio (09) 1734 2479

Palvelujen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Kaupan toimialakatsaus, Mira Kuussaari (09) 1734 3538

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.9.2011