Alkuvuoden suhdannetilanne suotuisa

Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan suhdannetilanne jatkui alkuvuonna hyvänä kaikilla toimialoilla. Näkymät kohentuivat tuotannossa, työllisyydessä ja yritysten suhdanneodotuksissa. Yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja elpymisen odotetaan jatkuvan, mutta loivempana kuin tähän mennessä.

Palvelualojen yrityksissä liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia. Viime vuonna alan liikevaihdon kasvu ylsi 5 prosenttiin, ja etenkin loppuvuodesta liikevaihdon kasvu voimistui merkittävästi. Palvelualat kääntyivät viime vuonna kasvuun pitkälti suurimman toimialaryhmän eli kuljetuksen ja varastoinnin vetämänä.

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto oli jo edellisellä neljänneksellä taantumaa edeltäneellä vuoden 2008 tasolla. Vilkas autokauppa piti edelleen yllä toimialan suotuisaa kehitystä.

Muiden toimialojen tavoin myös rakennusyritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman alle 25 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 14 prosenttia vuotta aiemmasta. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto pysyi edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Tiedot ovat toimialakatsauksista, jotka käsittelevät tammi-maaliskuun 2011 suhdannetilannetta.

Katsauksia julkaistaan rakentamisen, kaupan, teollisuuden ja palvelualojen toimialoilta. Ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen verkkosivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Katsaukset ovat maksuttomia ja ne ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Palvelualojen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Rakentamisen toimialakatsaus, Pekka Mäkelä (09) 1734 2551

Kaupan toimialakatsaus, Mira Kuussaari (09) 1734 3538

Teollisuuden toimialakatsaus, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 23.6.2011