Myynti kasvussa kaikilla päätoimialoilla

Tilastokeskuksen julkaisemien liikevaihtokuvaajien perusteella vuosi 2011 on alkanut suotuisasti päätoimialoilla, vaikka myynti ei kaikilla toimialoilla vielä ylläkään taantumaa edeltävälle tasolle. Nopeimmin kriisivuodesta 2009 on elpynyt rakentamisen toimiala.

Rakennusyritysten liikevaihdon lasku kääntyi viime vuoden alussa nousuun, ja nyt liikevaihdon trendi on jo lamaa edeltäneen vuoden 2007 tasolla. Kasvun taustalla on etenkin korkotuetun asuinrakentamisen merkittävä lisääntyminen vuonna 2010. Rakentamisen toimialalla erityisesti talonrakentaminen on ollut vahvassa kasvussa.

Liikevaihdon trendisarjat eri toimialoilla 2005–2011

Taantuma koetteli palvelualoja selvästi muita päätoimialoja vähemmän. Silti palvelualoillakin koettiin vuonna 2009 voimakas laskusuhdanne. Talous on kuitenkin oleellisesti kohentunut viime vuoden aikana, ja palvelualoilla on saavutettu lamaa edeltänyt tuotannon määrä. Parhaiten taantumasta on selvinnyt hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut kuitenkin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa suhdannekäänne koettiin erityisen jyrkkänä.

Finanssikriisin iskettyä viennistä riippuvaisiin yrityksiin teollisuustuotanto putosi vuonna 2009 vuoden 2003 tasolle. Viime vuonna teollisuustuotannon määrä oli kuitenkin jo yhtä suuri kuin vuonna 2005. Teollisuuden myynti kasvoi viime vuonna reilut 10 prosenttia, ja alkuvuonna kasvu on jatkunut. Teollisuuden alatoimialoista kasvu oli nopeinta kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa liikevaihto lisääntyi joulu-helmikuussa peräti 36 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Myös kaupan liikevaihto kääntyi viime vuonna kasvuun. Vähittäiskaupan myynti on ylittämässä finanssikriisiä edeltävän myynnin määrän, mutta tukkukaupassa kasvu on ollut vaisumpaa. Tukkukaupan myynti oli vielä alkuvuonna noin 10 prosenttia pienempi kuin huippuvuonna 2008. Poikkeuksellisen voimakasta kasvu on ollut autokaupassa, jonka myynti on kasvanut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yli 30 prosenttia vuotta aiemmasta.

Tiedot ovat eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Lisätietoja:
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Aki Niskanen (09) 1734 2657
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Kirsi Ristola (09) 1734 2430
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Kirsi Ristola (09) 1734 2430
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Mira Kuussaari (09) 1734 3538

 


Päivitetty 13.5.2011