Eduskuntavaalien tulokset karttoina ja kuvioina

Tilastokeskus on avannut uuden maksuttoman verkkopalvelun, josta saa havainnollisesti karttoina ja kuvioina tietoa vuoden 2011 eduskuntavaaleista.

Karttojen ja pylväskuvioiden avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä eduskuntavaaleista, eniten ääniä saaneita puolueita, puolueiden kannatusta ja sen muutoksia sekä valittujen ehdokkaiden ääniosuuksia.

Tiedot ovat saatavissa eri aluetasoilla. Karttoja on esimerkiksi kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain.

Kunkin kartan yhteydessä on linkki tietokantataulukkoon, josta kartan tietosisältö on ladattavissa ja tallennettavissa taulukkomuodossa.

Eduskuntavaalien 2011 vaalikarttapalvelu

Eduskuntavaalit-tilaston kotisivu

Lisätietoja vaalikarttapalvelusta: tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko (09) 1734 2354

 


Päivitetty 18.4.2011