Palvelualojen suhdannetilanne parani vuoden 2010 lopulla

Tilastokeskuksen julkaiseman toimialakatsauksen mukaan palvelualojen suhdannetilanne parani vuoden 2010 lopulla. Näkymät kohentuivat palveluiden tuotannossa, työllisyydessä ja yritysten suhdanneodotuksissa.

Palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä 8,5 prosenttiin. Vielä vuosi sitten vastaavaan aikaan alan liikevaihto supistui lähes yhtä voimakkaasti. Koko vuonna 2010 palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Palvelualojen suurimman toimialaryhmän eli kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys on pitkälti ohjannut koko palvelualan suhdannekuvaa. Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä toimialaryhmän liikevaihto kasvoi noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvunäkymät ovat parantuneet vuoden loppua kohden myös muilla palvelualoilla.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Tiedot ovat palvelualojen toimialakatsauksesta, joka käsittelee loka-joulukuun 2010 suhdannetilannetta. Toimialakatsauksen fokus-osassa käsitellään palvelujen ulkomaan kaupan kehitystä vuosina 2008-2009.

Katsauksia julkaistaan palvelualojen lisäksi rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoilta. Ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen verkkosivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Katsaukset ovat maksuttomia ja ne ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Palvelualojen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657, fokus: Jaakko Salmela (09) 1734 2953

Teollisuuden toimialakatsaus, Kari Rautio (09) 1734 2479 ja Tamas Lahdelma (09) 1734 3361

Rakentamisen toimialakatsaus, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Kaupan toimialakatsaus, Mira Kuussaari (09) 1734 3538

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.3.2011