Työpaikat ovat säilyneet hyvin pk-yrityksissä

Pk-yritykset ovat tähän asti selvinneet taantumasta pelättyä pienemmin vaurioin, kirjoittaa Suomen Yrittäjien johtaja Timo Lindholm Tilastokeskuksen uusimmassa Tieto&trendit-lehdessä 1/2011. Kriisivuonna 2009 työpaikat vähenivät alle 50 hengen yrityksissä vain vajaan prosentin.

Pk-yritysten odotukset kuluvalle vuodelle ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Tuotannon ja liikevaihdon arvioidaan lähitulevaisuudessa kasvavan, mutta investointisuunnitelmat ovat varovaisia.

Pitkän aikavälin tarkastelu paljastaa, että pk-yrityksissä syntyy myös eniten uusia työpaikkoja: vuosina 2001–2009 yritysten työpaikoista noin 95 prosenttia perustettiin pk-yrityksiin.

Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001–2009 yritysten kokoluokittain, henkilöä

Arvoa nuorten työvoimalle

Suomessa poikkeuksellisen suuri osa opiskelijoista on työssä opiskelun tai koulunkäynnin ohessa. Vuonna 2008 lähes 300 000 henkeä eli vajaat 43 prosenttia opiskelijoista teki töitä lukukauden aikana.

Varsinkin taantuman aikana vastavalmistuneiden on ollut lähes mahdoton saada koulutustaan vastaavaa työtä. Tällöin pätkätyöt ovat jääneet miltei ainoaksi mahdollisuudeksi päästä työmarkkinoille. Alle 35-vuotiaiden ja erityisesti nuorten naisten työsuhteista huomattava osa on määräaikaisia.

Kuka on maahanmuuttaja?

Maahanmuuttaja, ulkomaalainen, vieraskielinen, siirtolainen, maahanmuuttajataustainen, ulkomaalaistaustainen. Yhä enemmän halutaan tietoa "maahanmuuttajista", mutta aina ei edes kysyjä itse tiedä, keitä hän näillä tarkoittaa. Ilmiöön liittyvien käsitteiden ja termien määrittely on tuonut uusia haasteita myös väestötilastointiin.

Lisätietoja:
Erikoistoimittaja Maija Metsä-Pauri (09) 1734 2785

Lue lehden muista aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tutustu lehteen tilaamalla se Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi. Voit myös ostaa lehden Akateemisesta kirjakaupasta.

 


Päivitetty 15.2.2011