Suomi suojelee hyvin metsiään

Juuri julkaistu vertailu kertoo, että metsiemme suojelumäärät ovat Euroopan suurimmat ja suojelun aste tiukin. Suojelupinta-ala on kolminkertaistettu viimeisten 30 vuoden aikana.

Pitkäaikaiset kehityssarjat osoittavat selkeästi, että Suomen metsien tila on kohentunut viimeisten 15 vuoden aikana. Puuston tilavuus on kasvanut 40 vuoden aikana yli 40 prosenttia, vaikka hakkuut ovat olleet vuosittain keskimäärin 65-70 prosenttia puuston vuotuisesta kasvusta.

Mittavien suojeluohjelmien ja metsänhoidon uusien menetelmien ansiosta tiettyjen metsälajien uhanalaistuminen on hidastunut Suomessa. Puuston kasvun ja puuvarojen puolesta metsien hakkuita voitaisiin lisätä metsäluonnon monimuotoisuuden vaarantumatta.

Tuore raportti Euroopan metsien tilasta esiteltiin Varsovassa marraskuun alussa 2007 pidetyssä Euroopan metsäministereiden konferenssissa. Euroopan ja Suomen metsien tilaa analysoi Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikön johtaja Jari Parviainen Tieto&trendit-lehden marraskuun numerossa, jonka teemana on Metsäala murroksessa.

Metsäaiheisten artikkeleiden ohella Tieto&trendit tarkentaa syrjäytyneistä nuorista esitettyjä lukuja. Opinnoista ja työelämästä syrjäytyneitä nuoria on esitetty olevan jopa satatuhatta. Jättiluvut perustuvat väärin tulkittuihin tilastoihin, kirjoittaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Ritva Kaukonen. Uuden selvityksen mukaan vuonna 2005 oli noin 14 000 sellaisia nuorta, jotka eivät olleet suorittaneet peruskoulun jälkeen tutkintoa vuoden 2005 loppuun mennessä ja joiden toiminnasta ei ollut tietoa.

Entä eroavatko eronneiden vanhempien lapset useammin kuin ehjien perheiden lapset? Asiasta on ensi kertaa saatu tilastollista näyttöä, kun Tilastokeskuksen erikoistutkija Leena Kartovaara tutki vuoden 2005 aikana erilleen muuttaneita pariskuntia. Löyhät perhesiteet näyttävät olevan jossain määrin sukupolvelta seuraavalle siirtyvä ominaisuus, Kartovaara toteaa artikkelissaan.

Lisätietoja:
Jari Parviainen, p. 010 211 3010
Erikoistoimittaja Maija Metsä-Pauri, Tilastokeskus, p. (09) 1734 2785
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta www.tilastokeskus.fi/tietotrendit

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 6.11.2007