Suomi Pohjoismaiden ykkönen korkea-asteen koulutuksessa

Suomessa on Pohjoismaista eniten korkea-asteen opiskelijoita. Lähes viidennes 20-39-vuotiaista suomalaisista opiskelee korkea-asteella, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on vain noin 15 prosenttia. Suomessa on myös suhteellisesti enemmän luonnontieteiden, informaatioteknologian ja tekniikan alan opiskelijoita kuin muissa Pohjoismaissa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pohjoismaiden tilastollisesta vuosikirjasta Nordisk statistisk årsbok - Nordic Statistical Yearbook 2007.

Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja on 349-sivuinen tietopaketti, joka sisältää vertailevaa tilastotietoa muun muassa ympäristöstä, väestöstä, koulutuksesta, työmarkkinoista, elinkeinoista ja taloudesta. Tilastot kattavat viisi Pohjoismaata sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueet.

Vuosikirja tarjoa kuvioiden ja taulukoiden lisäksi taustatietoa eri aiheista. Aineistot ovat sekä ruotsiksi että englanniksi. Kirjan liitteenä on CD, joka sisältää kirjan taulukot, pidempiä aikasarjoja sekä muuta kirjassa julkaisematonta aineistoa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema vuosikirja maksaa 50 euroa. Kirjaa voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, sähköposti myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: Hans Baumgartner, Tilastokeskus, (09) 1734 2399, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi


Päivitetty 30.10.2007