Työvoimapula uhkaa eniten kuntasektoria

Työvoiman eläköityminen ja työvoimapula tulevat koettelemaan eniten kuntasektoria ja erityisesti palvelualoja. Kunnissa palvelualalla työskentelevistä noin joka viides on tällä hetkellä yli 54-vuotias, ja työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle vaikuttaa erityisesti julkisiin palveluihin, kirjoittaa Tilastokeskuksen erikoistutkija Pekka Tossavainen uudessa Hyvinvointikatsaus-lehdessä. Työvoiman tarjonnan odotetaan supistuvan nopeasti vuodesta 2010 lähtien. Työvoimapulan paikkaamisessa voidaan käyttää niin sanottua työvoimareserviä, johon Suomessa kuuluu arviolta 230 000 henkilöä. Erityisesti opiskelijoissa on runsaasti piilotyöttömiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan työtä vastaan.

Suurten ikäluokkien tulojen kasvu on hidastunut

Suurten ikäluokkien tulokehitys on ollut viime vuosina parempaa kuin minkään muun ikäryhmän, kirjoittaa Tilastokeskuksen erikoistutkija Marie Reijo. Suurten ikäluokkien kotitalouksien rakenne on tulojen kannalta edullinen, kun elätettävien lasten määrä on vähentynyt. Tulojen kasvu on kuitenkin jo hidastumassa työmarkkinoilta irtautumisen takia. Suurten ikäluokkien maksamat tulonsiirrot ylittävät edelleen niiden saamat tulonsiirrot, mutta lähivuosina suuret ikäluokat siirtyvät tulonsiirtojen saamapuolelle.

Viime vuosina on huolestuttu eläkkeiden riittävyydestä tuleville polville. Huoli on kuitenkin turha, sillä eläkkeet riittävät myös tulevaisuudessa nykyisenkaltaisen elintason säilyttämiseen, kertoo Eläketurvakeskuksen johtaja Hannu Uusitalo Hyvinvointikatsaukselle antamassaan haastattelussa. Hänen mukaansa ilman suuria mullistuksia eläkkeiden ostovoima kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä.

Tuoretta tietoa suomalaisten töistä ja tuloista

Hyvinvointikatsauksen syysnumero (3/2007) sisältää runsaasti tuoretta tietoa suomalaisten töistä ja tuloista. Lehdestä ilmenee muun muassa, että tulot kasvavat nopeasti paikkakunnalta toiselle muuttavilla, että nuoret ovat jääneet jälkeen tulokehityksestä ja että työnantajilla on yhä enemmän vaikeuksia avointen työpaikkojen täyttämisessä.

Muista artikkeleista ja niiden kirjoittajista löytyy tietoa lehdestä ja Internet-sivuiltamme Hyvinvointikatsaus

Lehden voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi tai ostaa Akateemisesta kirjakaupasta.

Lisätietoja artikkeleista:
Päätoimittaja Riitta Harala (09) 1734 3604
Erikoistutkija Pekka Tossavainen (09) 1734 3517
Erikoistutkija Marie Reijo (09) 1734 2547


Päivitetty 11.10.2007