Maan sisäinen muuttoliike heikkenee

Kaupunkikeskukset kasvavat jatkossa enemmän niihin jo muuttaneiden nuorten ihmisten lapsista kuin maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Suurimmat muuttovoitot tulevat ulkomailta.

Vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan Suomen kunnista noin puolessa väkiluku kasvaa ja puolessa vähenee. Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä toteaa, että kasvukunnissa tärkein kasvun moottori on syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna eivätkä enää suuret muuttovoitot kuten 1960- ja 1970-luvuilla. Etelä-Suomen ja varsinkin Helsingin seudun ruuhkautumisesta on enää turha puhua. Nopeinta väestökasvu on Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan seuduilla.

Siirtolaisuuden tuoma lisäväestö kohentaa kaikkien maakuntien väkilukua ja ikärakennetta. Siirtolaisuusvoiton arvioidaan nousevan 10 000 henkilöön vuodessa. Siirtolaisista suuri osa on 20-40-vuotiaita, mikä myös lisää syntyneiden määrää.

Kaupunkien reunat kasvavat keskuksia enemmän

Helsingin kaupungin väestönkasvu on likimain maan keskitasoa, Espoon ja Vantaan kasvu hiukan ripeämpää. Voimakkaimmin alueella kasvavat ympäryskunnat Kirkkonummi, Tuusula, Nurmijärvi, Sipoo ja Vihti.

Sama ilmiö näkyy muillakin kasvuseuduilla: keskus kasvaa vähemmän ja ympäröivä vyö kerää suurimman kasvun. Tämä johtuu siitä, että ympäryskunnat saavat muuttovoittoina nuoria lapsiperheitä.

Tieto&trendit-kesänumeron teemoina väestön kehitys ja Baltian maat

Heinäkuun Tieto&trendit -lehden teemat ovat "Väestö ennusteessa" ja "Suuntana Baltia". Marja Sipilä ja Liisa Tyrväinen käsittelevät kaupunkilaisten suhdetta luontoon. Riitta Kosonen kirjoittaa suomalaisyritysten investoinneista Baltiaan. Jukka Ekholmpuolestaanlistaa kesän kulttuuritapahtumat ja niistä suurimmat valtion tuen saajat. Lisäksi lehdessä kerrotaan muun muassa ekotehokkuudesta, Venäjän sosiaalijärjestelmästä ja Karjalan matkailusta.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä p. 050 500 3312, erikoistoimittaja Milla Tolonen p. (09) 1734 2788.
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 9.8.2007