Tilastokeskuksen pääjohtajasta Euroopan tilastokonferenssin CES:n puheenjohtaja

Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on valittu 13.6.2007 YK:n Euroopan talouskomission (ECE) alaisen Euroopan tilastokonferenssin (CES) ja sen hallituksen puheenjohtajaksi. Jeskanen-Sundströmin kausi kestää kaksi vuotta kesäkuuhun 2009 saakka. Hän seuraa tehtävässä yhdysvaltalaista Katherine Wallmania.

ECE on yksi YK:n viidestä alueellisesta komissiosta. Sen jäseninä ovat Euroopan valtiot sekä Yhdysvallat ja Kanada. ECE:n tilastoalan yhteistyöelin on Euroopan tilastokonferenssi CES (Conference of European Statisticians). Toimintaan osallistuu tällä hetkellä lähes 60 maata ja kansainvälistä järjestöä. Tilastokonferenssin tehtävänä on mm. tilastojen kansainvälisen vertailtavuuden kehittäminen sekä tilastoalan yhteistyön koordinointi erityisesti Euroopassa. Tehtäviensä toteuttamiseksi CES järjestää vuosittain yleiskokouksen, työryhmien kokouksia ja seminaareja.

CES:n työtä ohjaa hallitus, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen valittiin puheenjohtaja Jeskanen-Sundströmin ohella varapuheenjohtajiksi Australian, Brasilian, Itävallan, Latvian, Saksan, Venäjän ja USA:n tilastovirastojen pääjohtajat. Tilastokonferenssin ja sen hallituksen sihteeristönä toimii ECE:n tilastotoimisto, joka mm. ylläpitää kansainvälisten järjestöjen tilasto-ohjelmia koskevaa tietokantaa.

Lisätietoa CES:stä
Lisätietoa ECE:stä

Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden johtaja Hilkka Vihavainen p. (09) 1734 3495


Päivitetty 18.6.2007