Tilastokeskuksen Internet-sivujen uudistus käynnistynyt

Tilastokeskuksen Internet-sivut uudistuvat vuoden 2007 aikana. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa olemme parantaneet sivujen perustoiminnallisuutta vuoden vaihteessa tehdyn käytettävyysanalyysin ja saadun käyttäjäpalautteen pohjalta. Muutokset näkyvät palvelun uutena visuaalisena ilmeenä sekä parantuneena käytettävyytenä. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa tietojen löytymistä. Sivuston sisältörakennetta ei ole muutettu.

Vuoden 2007 aikana tehtyjä muutoksia:

  • Palvelun yläpalkin ulkoasua ja rakennetta on selkeytetty. Sivun yläreunaan on mm. lisätty linkit koko palvelun eri kieliversioiden etusivuille.
  • Vasemman reunan sivupalkin (navigointipalkin) ulkoasua ja termejä on uudistettu. Sivupalkista ilmenee nyt myös osio, jossa sivustolla ollaan.
  • Jokaisen sivun oikeasta palstasta pääsee linkin kautta sivun mahdollisiin kieliversioihin sekä tulostus- ja tekstiversioon.
  • Haku-toimintoa on parannettu.

Tilastokeskus.fi-sivustoa voi nyt käyttää myös tekstiselaimella, ääneenlukijalla sekä puhelimella.

Uudistustyö jatkuu, anna palautetta

Tilastokeskus.fi-palvelun uudistaminen jatkuu. Loppuvuoden aikana kehitämme mm. sivuston sisältörakennetta. Otamme mielellämme vastaan käyttäjäpalautetta ja toiveita kehittämistyön tueksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Internet-toimitus: internet-toimitus@tilastokeskus.fi, puh. (09) 1734 2630
Viestintä: viestinta@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.5.2007