Uusi toimialakatsaus: Suomalaiset satsaavat hyvinvointiinsa

Juuri ilmestyneestä Palveluiden toimialakatsauksestakäy ilmi, että elintason nousu ja lisääntynyt halu panostaa omaan hyvinvointiin ovat saaneet suomalaiset kuluttamaan aiempaa enemmän rahaa itsestään huolehtimiseen. Talouden hyvä vire ja erityisesti suurten ikäluokkien maksukykyisyys ovat kasvattaneet kaupallistettujen hyvinvointipalveluiden tarjontaa selvästi parina viime vuotena.

Kaupallistettuja hyvinvointipalveluita ovat liikunta-, kauneudenhoito- ja terveyspalvelut. Kehon ja mielen hyvinvointiin tähtäävien palvelujen tarjonta kasvaa voimakkaasti. Tästä kertoo muun muassa hemmotteluhoitoihin erikoistuneiden päiväkylpylöiden perustaminen. Hyvinvointimarkkinoiden kasvusta pääsevät osallisiksi yhtä lailla kylpylät, hoitolat ja kuntosalit kuin lääke- ja kosmetiikkavalmistajatkin. Esimerkiksi Teknokemian yhdistyksen tietojen mukaan yksistään kosmetiikan myynti on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut.

Erityisesti kauneudenhoitoalan yritysten määrä on lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla 2000-luvulla. Kauneudenhoitoalan yrityksiä oli vuonna 2005 lähes puolet enemmän kuin vuosituhannen alussa. Liikuntapalveluja tarjoavien yritysten määrä on kasvanut tasaisemmin, yrityksiä oli vuonna 2005 noin neljänneksen enemmän kuinvuonna 2000. Parturi- ja kampaamoala ei ole kyennyt aivan vastaavanlaiseen kasvuun, sillä palveluverkosto on ollut jo ennestään kattava. Parturi-kampaamoja on nykyisellään lähes seitsenkertainen määrä kauneusalan yrityksiin verrattuna.

Läpivienti Venäjälle siivitti autokauppaa

Kaupan toimialakatsauksenmukaan moottoriajoneuvojen kauppa kasvoi Suomessa viime vuonna lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Hyvään kehitykseen vaikutti erityisesti autojen läpiviennin huima kasvu Venäjälle. Sen sijaan henkilöautojen vähittäiskaupan kasvua jarrutti uusien henkilöautojen edellisvuotta vaisumpi myynti. Asumiskulujen ansiotasoa nopeampi nousu on voinut johtaa siihen, että autoiluun on jäänyt entistä vähemmän rahaa. Uuden auton sijaan on ehkä ostettu tavallista herkemmin huokeampi käytetty auto tai käytetyllä autolla on ajettu entistä pidempään. Lisäksi käytettyjen tuontiautojen tarjonta on lisääntynyt huomattavasti vuosina 2003-2006.

Kuluttajabarometrin tietojen mukaan uusien autojen ostoaikeet ovat kuitenkin lisääntyneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Sen sijaan käytettyjen autojen ostoaikeet eivät ole merkittävästi muuttuneet. Koska tammi-helmikuussa uusien autojen kauppa lähti edellisvuotta vaisummin käyntiin, ostoaikeiden kasvu näkynee lähikuukausien ensirekisteröinneissä.

Toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita uusimmista Toimialakatsauksista, joita julkaistaan neljännesvuosittain Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Niissä analysoidaan teollisuuden, rakentamisen, palveluiden ja kaupan kehitystä muun muassa liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin katsauksen fokus-osio käsittelee tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten. Katsaukset sopivat muun muassa tiedotusvälineiden ja eri toimialojen uusinta kehitystä seuraavien tahojen käyttöön.

Lähde: Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialakatsaus IV / 2006. Tilastokeskus.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:
Teollisuuden toimialakatsaus, Pekka Hänninen (09) 1734 2606,
Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969
Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705
Palvelujen toimialakatsaus, Ulla Virtanen (09) 1734 2702
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Lisää Toimialakatsausten tiedoista myös seuraavassa Tilastokeskuksen julkaisemassa Tieto&trendit-lehdessä, joka ilmestyy viikolla 14.

Seuraavat toimialakatsaukset ilmestyvät 28.6.2007.


Päivitetty 28.3.2007