EU KLEMS -projekti: Tuottavuus EU:ssa

EU KLEMS -tuottavuustietokanta on avattu 15. 3.2007 EU KLEMS -projektin Internet-sivustolla http://www.euklems.net. Tuottavuustietokannan lisäksi sivustolla on mm. ensimmäinen EU KLEMS -tuottavuusraportti (The EU KLEMS productivity report). Seuraava tuottavuusraportti julkaistaan joulukuussa 2007.

EU KLEMS -projektin tavoitteena on analysoida toimialatason tuottavuutta Euroopan unionissa. Analyysin pohjaksi projekti on valmistellut tietokantaa, joka mittaa talouskasvua, tuottavuutta, työllisyyden kehitystä, pääoman muodostusta ja teknologista muutosta toimialatasolla kaikissa EU:n jäsenmaissa vuodesta 1970 lähtien. Tietokantaa käytetään projektissa sekä analyyttisiin että päätöksentekoa palveleviin tutkimuksiin, jotka koskevat erityisesti koulutuksen, teknologisen kehityksen sekä innovaatioiden yhteyttä tuottavuuteen. Tietokanta tuotetaan kansantalouden tilinpidon ja panos-tuotos analyysien menetelmillä. Tietokannan tietojen avulla voidaan myös arvioida mm. sitä, miten hyvin Lissabonin ja Barcelonan huippukokousten kilpailukykyä ja talouskasvua koskevat tavoitteet toteutuvat.

EU KLEMS -projektin pääkoordinaattorina toimii Groningenin Yliopiston kasvun ja kehityksen tutkimuksen keskus (University of Groningen, Groningen Growth and Development Centre, http://www.ggdc.net). Projektiin osallistuu kaikkiaan 15 eurooppalaista tutkimuslaitosta. Suomesta mukana ovat olleet Helsingin kauppakorkeakoulu ja sen alihankkijana Tilastokeskus. Myös useiden muiden maiden tilastovirastot ovat olleet yhteistyössä projektin kanssa. Analyyttisessä vaiheessa Suomea edustaa Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos.

Kuvio 1. Toimialojen kontribuutiot työn tuottavuuteen vuosina 1995-2004, %.

MexElec = teollisuus pois lukien sähkötekninen teollisuus
OtherG = muut tuotteita valmistavat toimialat
DISTR = kaupan ja kuljetuksen palvelut
FINBU = rahoitus- ja vakuutus palvelut
PERS = henkilö- ja sosiaalipalvelut
ELECOM = sähkötekninen teollisuus
Reallo = työvoiman uudelleen allokointi
.

Kuvio 2. Työn tuottavuuden muutokset Suomessa vuosina 1970-1995 ja 1995-2004, %.

TOT= kaikki toimialat yhteensä
ELECOM = sähkötekninen teollisuus
MexElec = teollisuus pois lukien sähkötekninen teollisuus
OtherG = muut tuotteita valmistavat toimialat
DISTR = kaupan ja kuljetuksen palvelut
FINBU = rahoitus- ja vakuutus palvelut
PERS = henkilö- ja sosiaalipalvelut
NONMAR = markkinattomat palvelut.

Lähde: EU KLEMS projekti, (www.euklems.net)

Lisätietoja: Antti Pasanen (09) 1734 2629, antti.pasanen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.3.2007