Suomiko varallisuuden häntäpäätä?

YK:n tutkimuslaitos Widerin joulukuussa 2006 julkaiseman varallisuusraportin mukaan Suomi sijoittui selvästi muiden länsimaiden jälkeen vertailtaessa henkeä kohden laskettuja maittaisia varallisuuden tasoja toisiinsa.

Widerin tutkimuksen lähde Suomen kohdalla oli yksinomaan kotitalouksien varallisuustutkimus 1998, joka on kotitalouksille tehtävä kyselytutkimus. Varallisuuden tason kuvaamiseen kyselytutkimus ei kuitenkaan riitä. Toisin kuin useiden muiden maiden kohdalla Widerin tutkimus ei Suomen osalta sisältänyt varallisuustasoja kuvaavia tilastoja, kirjoittavat kehittämispäällikkö Eeva Hamunen ja tutkija Markku SäyläTieto&trendit-lehden tuoreimmassa numerossa.

Hamunen ja Säylä tekevät kirjoituksessaan selkoa varallisuuden tilastoinnista ja sen nykyisistä puutteista. He käyttävät myös uudempia lisätietoja ja tarkentavat suomalaisten varallisuutta koskevaa arviota. Kokonaiskuvaa tarkennus ei paljon muuta: Suomi ei ole kansainvälisissä vertailuissa erityisen varakas maa.

Hamunen ja Säylä ovat laskeneet Widerin tutkimukseen vertailemiseksi suomalaisten varallisuuden vuosille 2000 ja 2004 niiden tietojen perusteella, joita Tilastokeskuksessa on käytettävissä tai arvioitavissa.

Kotitalouksien varallisuus 2000 ja 2004

  2000 2000 2004 2004
Kotitaloudet Henkeä Kotitaloudet Henkeä
yhteensä kohden yhteensä kohden
Milj. € Milj. €
Asunnot 156 327 30 202 212 849 40 721
Vapaa-ajan asunnot 19 502 3 768 33 713 6 450
Kestokulutustavarat 35 766 6 910 44 150 8 447
Reaalivarallisuus yhteensä 211 595 40 880 290 712 55 618
Rahoitusvarat 133 288 25 751 159 111 30 440
Velat 41 752 8 066 66 231 12 671
Nettovarallisuus yhteensä 303 131 58 565 383 592 73 387

Lähteet: Tilastokeskus: Rahoitustilinpito; Tilastokeskus: Kotitalouksien varallisuus 1998 ja ennakkotietoja 2004; Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, julkaisemattomia tietoja

Tässä laskelmassa varallisuudeksi henkeä kohti saatiin 58 565 euroa vuonna 2000 ja 73 387 euroa vuonna 2004. Kun Widerin tutkimus mittasi vuonna 2000 henkeä kohti lasketuksi varallisuudeksi 37 171 dollaria, tämän laskelman perusteella henkeä kohti laskettu varallisuus olisi 53 701 dollaria eli yli 40 prosenttia korkeampi.

Uusin tilastoraportti varallisuudesta ilmestyy 12.4.2007. Siinä kuvaillaan varallisuuserojen muutoksia pitemmällä aikavälillä. Raportissa on myös paljon tietoa asuntovarallisuudesta ja arvopapereiden omistamisesta, samoin kuin varallisuuden taustalla vaikuttavista tekijöistä kuten tuloista, veloista ja perinnöistä.

Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia

Suorien sijoitusten vaikutusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä. Kansainväliset suorien sijoitusten tilastot kuvaavat nykyisin yhä enemmän monikansallisten konsernien sisäisiä omistus- ja rahoitusjärjestelyjä eivätkä ulkomaisia investointeja kuten aiemmin. Suomen Pankin ekonomisti Airi Heikkilä käsittelee artikkelissaan yritysten kansainvälistymistä, suorien sijoitusten kohdentumista eri toimialoille sekä suorien sijoitusten tärkeimpiä kohde- ja lähdemaita Suomen kannalta.

Helmikuun Tieto&trendit-lehden teemana on asuminen ja rakentaminen. Muita lehden aiheita ovat muun muassa pankkitoiminnan kannattavuus, Venäjän WTO-jäsenyys, elämystalouden merkitys kansantaloudessa ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistuminen.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Eeva Hamunen (09) 1734 3385,
tutkija Markku Säylä (09) 1734 3410
ekonomisti Airi Heikkilä, Suomen Pankki, (010) 831 2317
erikoistoimittaja Satu Elho, Tilastokeskus, (09) 1734 2785

Linkit:
Lehden verkkosivut
Tilaa lehti tilastotorilta tai myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.2.2007