Uusi tietopaketti ilmastonmuutoksesta

Tilastokeskus on koonnut YK:n ilmastosopimusta varten neljännen maaraportin. Maaraportti on kattava ja ajankohtainen tietopaketti ilmastonmuutokseen liittyvistä toimista Suomessa. Siinä kuvataan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä päästöskenaariot vuoteen 2020 saakka. Raportissa esitellään erilaisia kansallisia poliittisia toimenpiteitä, joilla päästöjä pyritään vähentämään Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Maaraportti pureutuu myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Suomessa sekä mahdollisuuksiin sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Lisäksi raportti luo katsauksen Suomen ilmastotutkimukseen ja ilmastonmuutoksesta tiedottamiseen kansalaisille.

YK:n ilmastosopimus edellyttää, että jokainen Kioton sopimuksen osapuolimaa laatii kansallisen tiedonannon ilmastonmuutokseen liittyvistä toimista. Suomen neljäs maaraportti perustuu uusimpaan kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan. Raportti ilmestyi englanninkielisenä alkuvuodesta 2006, ja nyt se julkaistaan ensimmäistä kertaa suomeksi.

Suomenkielisen julkaisun hinta on 35 euroa. Julkaisua voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi tai Tilastotorilta. Raportti on saatavissa myös sähköisenä pdf-tiedostona Tilastokeskuksen Internet-sivuilla.

Lisätietoja: Tilastopäällikkö Riitta Pipatti 09-17343543, 050-500 5247, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Aikaisemmat maaraportit


Päivitetty 2.1.2007