Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000–2011 / Terhi Niittylahti

 • Artikkelissa tarkastellaan muuttoliikkeitä seutukunnittain hyödyntäen Tilastokeskuksen Suomen henkilö- ja muuttoliiketilastoja vuosilta 2000-2011. Tarkasteluja varten Suomi on jaettu kuuteen eri seutukuntatyyppiin. Analyysit suoritetaan muuttajille ikäluokittain ja koulutusasteittain, joissa on eroteltu toisistaan kantaväestö, lähtö- ja tulomuuttajat, maahan- ja maastamuuttajat sekä nettomuutto ja muuttotase.

  Tulosten mukaan muuttoliikkeet liittyvät tiettyihin elämänkaaren vaiheisiin: Nuoret ja koulutetut muuttavat eniten. Helsingin seudulle, monipuolisille yliopistoseuduille ja alueellisiin keskuksiin muuttavat opiskelijat ja työelämän aloittajat. Teollisiin keskuksiin, taajamoituneille maaseuduille ja harvaan asutuille seuduille muuttavat perheenperustajat ja työelämän lopettavat. Tärkeitä havaintoja tuloksista oli, että naiset muuttavat miehiä enemmän, ulkomaalaiset muuttavat todennäköisemmin Helsingin seudulle, opiskelijat muuttavat suhteellisen vähän Helsingin seudulle ja korkeakoulutetut muuttavat myös maaseudulle.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 28.11.2013
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 2323-1998

Jaa